Advertisement

haler.net

Website Worth: $3,945.93

Daily Pageviews: 989

Daily Ads Revenue: $2.97

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: Diễn đàn đăng tin rao vặt miễn phí – Rao vặt Haler

Description: Diễn đàn rao vặt miễn phí tốt nhất tại Việt Nam, nơi đăng tin rao vặt nhanh chóng dễ dàng, hướng đến người dùng

Tags: diễn đàn tin rao vặt miễn phí Haler

SEO Information

Index Info For: haler.net

Alexa Rank: 1011997, delta: +14360

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 198.54.116.111

Server name: Apache

Country Name: United States

Country Code: USA

Region: NJ

City: Old Bridge

Postal code: 08857

Latitude: 40.395801544189

Longitude: -74.325500488281

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
haler.net IN A 1200 ip: 198.54.116.111
haler.net IN NS 1800000 target: dns2.namecheaphosting.com
haler.net IN NS 1800000 target: dns1.namecheaphosting.com
haler.net IN SOA 1800000 mname: dns1.namecheaphosting.com
rname: cpanel.tech.namecheap.com
serial: 2016112502
refresh: 86400
retry: 7200
expire: 3600000
minimum-ttl: 86400
haler.net IN MX 1200 pri: 20
target: smx2.web-hosting.com
haler.net IN MX 1200 pri: 30
target: smx3.web-hosting.com
haler.net IN MX 1200 pri: 10
target: smx1.web-hosting.com
haler.net IN TXT 1200 txt: MAltYWlsLmhhbGVyLm5ldC4K
entries: MAltYWlsLmhhbGVyLm5ldC4K

Domain information

Created: 2015-11-16

Expires: 2017-11-16

Updated: 2016-11-24

Registrar: GMO INTERNET, INC. DBA ONAMAE.COM

Domain Suffix: Network

Site Analysis

Site technologies: XenForo

Keyword density

# keyword count density %
1 máy 52 2.54
2 nhất 44 2.15
3 tài 38 1.86
4 luận 36 1.76
5 thảo 36 1.76
6 lúc 31 1.52
7 dịch 24 1.17
8 điện 24 1.17
9 rao 23 1.13
10 vặt 23 1.13
11 tính 19 0.93
12 related 18 0.88
13 đàn 17 0.83
14 diễn 16 0.78
15 nội 14 0.68
16 kiện 14 0.68
17 công 13 0.64
18 thời 12 0.59
19 tin 12 0.59
20 dụng 12 0.59
21 phẩm 12 0.59