Advertisement

haler.net

Website Worth: $2,808.07

Daily Pageviews: 703

Daily Ads Revenue: $2.11

Last update was 2 weeks ago

Meta Info

Title: Diễn đàn đăng tin rao vặt miễn phí – Rao vặt Haler

Description: Diễn đàn rao vặt miễn phí tốt nhất tại Việt Nam, nơi đăng tin rao vặt nhanh chóng dễ dàng, hướng đến người dùng

Tags: diễn đàn tin rao vặt miễn phí Haler

SEO Information

Index Info For: haler.net

Alexa Rank: 1424201, delta: +385049

PageRank:

Server Information

Host IP: 209.58.176.1

Server name: Apache

Country Name: United States

Country Code: USA

Region: VA

City: Manassas

Postal code: 20109

Latitude: 38.793201446533

Longitude: -77.536598205566

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
haler.net IN A 300 ip: 209.58.176.1
haler.net IN NS 86400 target: laura.ns.cloudflare.com
haler.net IN NS 86400 target: vin.ns.cloudflare.com
haler.net IN SOA 3600 mname: laura.ns.cloudflare.com
rname: dns.cloudflare.com
serial: 2026238284
refresh: 10000
retry: 2400
expire: 604800
minimum-ttl: 3600
haler.net IN MX 300 pri: 20
target: smx2.web-hosting.com
haler.net IN MX 300 pri: 30
target: smx3.web-hosting.com
haler.net IN MX 300 pri: 10
target: smx1.web-hosting.com
haler.net IN TXT 300 txt: MAltYWlsLmhhbGVyLm5ldC4K
entries: MAltYWlsLmhhbGVyLm5ldC4K

Domain information

Domain Suffix: Network

Site Analysis

Site technologies: XenForo

Keyword density

# keyword count density %
1 máy 61 2.81
2 nhất 45 2.07
3 tài 38 1.75
4 thảo 36 1.66
5 luận 36 1.66
6 lúc 32 1.47
7 điện 24 1.1
8 rao 23 1.06
9 vặt 23 1.06
10 tính 19 0.87
11 related 18 0.83
12 dịch 17 0.78
13 nội 16 0.74
14 đàn 16 0.74
15 diễn 15 0.69
16 thời 13 0.6
17 thoại 13 0.6
18 tin 13 0.6
19 kiện 13 0.6
20 thành 12 0.55
21 công 12 0.55